top of page

Yeni 1,2,3 triazol türevlerinin sentezi ve potansiyel kolinesterazlarının, glutatyon S-transferaz enzimlerinin inhibitör özelliklerinin değerlendirilmesi: Bir in vitro ve in silico çalışması

b.jpg

Dr. Muhammet Karaman'ın tüm yayın listesi

Halide Sedef Karaman'ın tüm yayın listesi

bottom of page