top of page
image.tif

Platin bazlı kemoterapi ajanlarının kanser tedavisi üzerindeki etkinliğini artırmak için nükleotid eksizyon onarım mekanizmasını hedefleyerek yeni indoleamid kemosensitizör ilaçların geliştirilmesi.

Bu proje önerisi, en önemli NER faktörü olan kseroderma pigmentosum tamamlama grubu A (XPA) proteininin aktivitesinin azaltılmasını amaçladı, sadece yolakta işlev gördü ve NER'nin sirkadiyen ritme göre düzenlenmesini sağladı. Bu amaçla kurşun moleküller in silico yöntemiyle tasarlanacak ve NER inhibitör adayı sentezlenecektir. Aday inhibitörlerin NER yolu üzerindeki etkisi, in vitro , ex vivo ve in vivo hayvan deneyleri ile belirlenecektir. Toksisite testleri etkili moleküller üzerinde gerçekleştirilecektir. Proje sonunda platin bazlı ajanların etkinliğini artıran yeni ilacın bulunması hedefleniyor.

 

Proje Müdürü:  Muhammet Karaman, Ph.D.

Finansman Ajansı:  Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB)

Hibe Türü:  Yenilikçi İlaç Ar-Ge

Toplam Maliyet: 984. 899,40 ₺

Başlangıç/Bitiş: 2021/

Schiff Baz Türevlerinin Sentezi ve Pentoz Fosfat Yolu üzerindeki etkisinin tespiti. 

Kanser, dünya çapında en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Kanser tedavisinde farklı yöntemler kullanılsa da en sık başvurulan yöntem kemoterapidir. Çünkü sistemik bir tedavi olması nedeniyle farklı doku ve organlardan gelen tümör tiplerini tehdit etmektedir. Sisplatin en sık kullanılan kemoterapötik ajandır. Sisplatinden farklı olarak, birçok kemoterapötik ajan ya tek başına ya da sisplatin ile kombinasyon halinde kullanılır. Pentoz fosfat yolu (PPP), sisplatinin ana hedefi olan biyosentez ve DNA sentezinde anahtar rol oynadığı için kanser tedavisi için önemli bir hedeftir. Yolun ilk ve kontrol noktası enzimi olan glukoz-6-fosfat dehidrojenaz aktivitesinin inhibisyonu, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır veya yok eder. Bu proje önerisinde, G6PD enzim aktivitesini inhibe etmek için yeni Schiff bazı türevleri sentezlenecek ve ardından bunların G6PD enzim aktivitesi üzerindeki etkileri belirlenecektir.  

Proje Müdürü:  Muhammet Karaman, Ph.D.

Finansman Ajansı:  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi (BAP).

Hibe Türü:  Yenilikçi İlaç Ar-Ge  

Toplam tutar:  45.000,00 ₺ (TÜBİTAK) 22.000,00 ₺ (BAP)

Başlangıç/Bitiş: 2020/

Targetting Pentose Phosphate Pathway for Cancer Treatments 
bottom of page